Privacybeleid

In het kader van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verstrek ik u de volgende informatie over het registreren en bewaren van uw informatie als u onze website bezoekt en/of gebruikt om een boeking te doen bij B&B ’t Doktershuys, Zundert.

B&B ’t Doktershuys, Molenstraat 39, 4881CP Zundert legt een aantal gegevens over u vast op basis van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

AVG

De AVG is in werking getreden. Deze (EU) wet brengt verplichtingen met zich mee en vanzelfsprekend doen ik mijn uiterste best om deze regels goed te implementeren. Onderstaande ‘privacyverklaring’ is onderdeel van deze nieuwe wetgeving en daarnaast ligt het ‘privacybeleid’ ter inzage in de Bed & Breakfast. Indien u aanvullende informatie wenst over de implementatie van de AVG kunt u contact opnemen met tDoktershuys@outlook.com

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt gerespecteerd. B&B ’t Doktershuys, Zundert streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de geldende wet- en regelgeving in acht genomen op het gebied van privacy. In deze privacy- en cookieverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens achter. Dat gebeurt ook bij een boeking van één van de kamers. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard en gebruikt die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen de volgende gegevens verzameld worden:

NAW gegevens;
Telefoonnummer;
Betalingsgegevens;
IP-adres

Nachtregister

Een B&B is bij wet verplicht een nachtregister bij te houden in het kader van de te innen en af te dragen toeristenbelasting.

De volgende persoonsgegevens worden in het nachtregister vastgelegd: naam, woonplaats, soort identiteitsbewijs en de data waarop u bij ons verblijft.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en de B&B uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Reserveringsmodule van Bedandbreakfast.nl

“Op de website van B&B ’t Doktershuys, Zundert wordt gebruik gemaakt van de reserveringsmodule van Bedandbreakfast.nl. Met behulp van deze reserveringsmodule kan een gast een kamer reserveren bij B&B ’t Doktershuys, Zundert. De persoonsgegevens die via deze Reserveringsmodule worden gevraagd zijn: voornaam en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen;

– Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;

– Het versturen van een reviewverzoek.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking verwijs ik u door naar de privacyverklaring van Bedandbreakfast.nl.’’

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen zijn er passende beveiligingsmaatregelen getroffen betreffende de website. Zo is er een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd. Onze website wordt door een gespecialiseerd bedrijf beveiligd en onderhouden.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens aan een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek kenbaar maken door mij een e-mail te sturen: tDoktershuys@outlook.com

Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop ik met uw gegevens omgegaan ben, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op bijvoorbeeld de computer van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Cookies zijn er in verschillende soorten. Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘tracking-cookies’, zodat de functionaliteit van de reclame en PR op de juiste manier ingezet kan worden.

Ik heb geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacyverklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Ik behoud me het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de website bekend worden gemaakt. Ik raad u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Toestemming tot gegevensverwerking

Door het aangaan van een reserveringsovereenkomst geeft u aan dat u toestemming geeft om de door u verstrekte gegevens te verwerken en bewaren zoals hierboven aangegeven is. U heeft uiteraard het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken voor zover deze niet in strijd is met de door mij opgelegde wetgeving. U heeft ten allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens voor zover dit niet strijdig is met de door mij opgelegde wetgeving.

Contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met mij opnemen via het onderstaande e-mailadres:

tDoktershuys@outlook.com

U bent van harte welkom in Zundert:
B&B ’t Doktershuys
Molenstraat 39

4881CP Zundert (Noord-Brabant)